Để đảm bảo cho việc hỗ trợ khách hàng khắc phục sự cố mỗi khi Máy giặt LG hoặc các thiết bị của chính hãng gặp phải vấn để hỏng hóc và bị lỗi. Trung Tâm Bảo Hành LG Đã mở ra 8 cơ sở Bảo Hành Trực thuộc các quận Huyện Nội, Ngoại Thành